شکوفه‌های پاییز

صفحه رسمی شاعر کتاب شکوفه های پاییز ، محمد ریاضت

شکوفه‌های پاییز

صفحه رسمی شاعر کتاب شکوفه های پاییز ، محمد ریاضت

دَمی با او

 

 

خداوندا مرا بخشای که یاغی گشته ام من                زبانم لال ز درگاهت فراری گشته ام من

  نمیدانم  کدام  حرف  تو را باور کنم  من                 شکایت از تو دارم ، بر کدام داور کنم من ؟

     اگر شیطان به خالق در عناد ودرستیز است             بگو نقش منِ بنده در این دعوا چه چیز است

    که  خوانَد او مرا هر چه به ظاهر دلنشین است        تو   زنهارم  دهی کان یک گناه آتشین است

تو گویی می نخور،مردم نیازار، روزه داری کن            ترک خمر و باده و هم میگساری کن

     ولی او گویدش نوشیدن مِی دلنشین است                خوشا مستی  که اول آخر دنیا همین است

 ز من خواهد که دریابم تمام حوریان را                    بنوشم مِی ، فراموش من کنم کل جهان را

 

***********

        تو گویی" گر یکی برگی  نیفتد من بخواهم"              " گر فلک با توستیز و هم در افتد من بخواهم "

         تو گویی " میکنند رشد گر درختان ،من  بخواهم"        " گرنمانند و یکایک میشوند خشک من بخواهم"

تو گویی "برف و باران گرنبارد ، من بخواهم"              " یکی میشی  اگر بره  بزاید  من بخواهم"

      "شب و روز و گذار این زمان را من بخواهم"              " کند شمس و قمر روشن جهان را من بخواهم"

************

          خداوندا همه بود  و نبود  آراسته ی  توست             هر آنچه هست و نیست اراده وهم خواسته ی توست   

پس بیا خالق مرا از بند شیطانت رها کن                بیا ای پاک پاکان خوبی از زشتی سوا کن

که تنها این تو هستی در درون جسم و جانم             تومیتابی به چشمم تا به مغز استخوانم

تو هستی من ، من هستم تو ، که هر دو در هم هستیم    اگر درمن نباشی تو ، بگو پس ما چه هستیم ؟

که من نزدیکتر از تو در کجا یابم به خویشتن            که با من باشدش امروز و هم فردا که نیست تن

 


 

محمد ریاضت

                                               

                                       

 مهتاب پیه سوز میشود

  زمستان است چرا  بر شهر ما  برفی نبارد؟                   چرا این آسمان با این زمین کاری ندارد ؟

  ز هم بیگانه و در شهر خود غربت نشینیم                      چرا هیچ دل به  دلهای دگر راهی ندارد؟

          **************

  چرا  آبی  نداریم تا گِل آلودش  کنیم خود ؟               یکی شادی نداریم، درد جانسوزش کنیم خود

 چرا مهتاب نمی تابد بر این شهر بار دیگر؟      که خاموش یا که شمعی همچو پیه سوزش کنیم خود

        **************

چرا درمان نداریم تا که ما دردش کنیم خود؟                کجا یابیم یکی ناجی که ما غرقش کنیم خود

 چرا نیست بهر ما  درمانگر  و حاذق  طبیبی؟               که آزارش دهیم تا راهی مرگش کنیم خود

     **************

 چرا باغی نداریم که در آن انگور بکاریم؟             بخشکانیم خود انگور را که در آن گور بکاریم 

 چرا  باران نمیبارد بر این شهر بار دیگر؟                 که جای شکر نعمت لعن و نفرینش سپاریم 

 **************

سپید برف را چرا بارد درآن شهرکه من هستم             که نیکی را لگد کردم من وخود ستم هستم

تا من و من ها در این شهریم ، دگر برفی نبارد           که من ها زشتی اند و من  پی اهرمن هستم

محمد ریاضت 

پرواز

میان جنگلم، هنگام غروب است

 

 

          شب رسید و مقصد من راه دور است

هر قدم که می‌روم واپس نتوانم نگریست

 

 

  چه تاریکتر از آن است که بود لحظه‌ی پیش

گر پیش روم چه امید به نجات است

 

 

              گر بمانم، بسی این شب دراز است

برگـردم و واپـس بـروم

 

    

               از کجا دانم که آن چاره کار است

پیشِ رو تاریک و پس تاریک‌تر از آنست

 

 

 

چو به راست بنگرم تردید کنم،

 

                                             شاید که چپ روشن‌تر از آنست

با خود اندیشه کنم، گناه من نباشد که شب است

 

   

  محیط من پوشیده از درخت و جنگل است

ظلمت اگر هست چرا روزنه‌ی نور نیست

 


هرچه در این عالم است با یکدگر جور نیست

مگر نگویند زمین بزرگ و هم فراخست

 

  

      آنچه نصیب من نشد یک کوره راه است

***

ناگه نگهم خیره بر آسمان شد

 

 

                   چشمم گشاده بر ستارگان شد

نجوایی به گوش دل شنیدم

 

 

                      دریغ، نجوا کننده را ندیدم

***

"پر بگشا و پرواز کن

 

 

                  راه خود به آسمان تو آغاز کن

زمین رها و زمینی فراموش کن

 


ستاره در آغوش گیر،

                                    دگر هرچه چراغ است تو خاموش کن"

                                                                 

                                                                                   

محمد ریاضت

تو یک طلوعی ، من آن تنگ غروبم

تو چشمه ساری ، من آن خشکیده رودم

تو آن شکوفه‌ای بر شاخساران

من تک درختی بدون ابر و باران

تو خود شروعی ، منم نقطه پایان

تو ناخوانده کتابی ، مرا خوانده فراوان
محمد ریاضت
گله کردیـم پیش تـو ما از بـدی دگران

          ناله بردیم از علفزار ما بـه تیغ خیـزران

گله‌ها و ناله‌ها بیهـوده بـود
         چون‌که ما خوبان بـدادیم در پی مـا بهتران
      
ما بدادیم هرچه بـود دار و ندار
         در رهِ دلبر، رهـا کردیم هـزاران دلبـران


محمد ریاضت

دیگه از خشکی باغان نمی گم

                  دیگه از مرگ چناران نمی گم

میگم از خرّمی فصل خزان 

                  دیگه از سبزی و هم بوی بهاران نمی گم

دیگه در صوت خوش پرنده ها

                  بجز از کرکس و غارغار کلاغان نمی گم

دیگه از دلدادگی ها نمی گم

                  دیگه از این سادگی ها نمیگ م

دیگه از کبوتر و باز نمی گم

                  دیگه از همدل و همراز نمی گم

 

 

محمد ریاضت

چوب خشکـیـم در گذار این زمان پوسیده‌ایم

 

 

آن درخـتـیـم کـه قـُدوم مـوریان بوسیده‌ایم

موریان در ساقـه هم از ریشه ما را می‌خورند

 

 

ما هـنوز در فکر دیـروز با دلی شوریده‌ایم


محمد ریاضت

پس از معرفی کتاب ارزشمند شکوفه های پاییز توسط روزنامه اطلاعات در تاریخ 28 دیماه 
روزنامه مردم سالاری نیز در تاریخ 20 بهمن ماه 1393 در صفحه آخر خود اقدام به معرفی و تمجید از کتاب،با شرح زیر نموده است.

غزل، مناسب‌ترین قالب در شعر فارسی است که برای بیان عواطف‌، احساسات به کار می‌رود‌. از همین روست که هنوز هم بیشترین حجم شعرهای منتشره شده فارسی غزل‌های عاشقانه و لبریز از حس زیبایی‌‌شناسی و زیبادوستی است . کتاب «شکوفه‌های پاییز» گزیده اشعار محمد ریاضت که بین سال‌های 1370 تا 1392 سروده شده یکی از مجموعه‌های شعری است که به همت نشر رادنو اندیش منتشر شده و عموم شعرهایش غزل است‌. محمد ریاضت شاعری است که با آن که از دوران تحصیل در مقطع ابتدایی علاقه‌ای سرشار به ادبیات و شعرسرایی داشته و بارها قریحه ادبی خود را در کلاس‌های دوران مدرسه نشان داده و مورد تشویق معلمان قرار گرفته بود، اما پیش‌از مرگ پدر که در اوان چهل سالگی‌اش اتفاق افتاد محرکی قوی او را به دیار ادبیات سوق نداده بود‌؛ اما این اتفاق چنان بازتابی در روحیه او داشت که پس از آن شعر و غزل بخش بزرگی از زندگی‌اش را تسخیر کرد که بخشی از سروده‌های وی در این کتاب منتشر شده است‌. این کتاب در 136 صفحه در اختیار علاقه‌مندان ادب و شعر قرار گرفته است.

با هم شعری از محمد ریاضت را می‌خوانیم:

چوب خشکیم در گذار این زمان پوسیده‌ایم

آن درختیم که قدوم موریان بوسیده‌ایم

موریان در ساقه هم از ریشه ما می‌خورند

ما هنوز در فکر دیروز با دلی شوریده‌ایم

تا به دیروز شاخ و برگی بس فراوان داشتیم

یادمان رفت دانه ریزیم در زمین روییده‌ایم

پوستمان از تن برون کردند و ما عریان شدیم

بی‌لباس ماندیم و تن راما به رنگ پوشیده‌ایم

مسیر دور و نبود کفش مناسب پای ما

پس دویدیم و برهنه پا طریق پوییده‌ایم

ننوشیدیم جرعه‌ای ما از شراب زندگی

وقت چو کوته بود فقط دیدیم و آن بوییده‌ایم
محمد ریاضت

تو روزگار بی‌کسی
 

 

 

 

 

با این همه دلواپسی
 

 

 

روز را کجا به شب کنیم؟
 

 

 

 

 

شب را چطور سحر کنیم؟
 

 

 

***

 

 

تو روزگار بی‌کسی
 

 

 

 

 

بی همدم و هم‌نفسی
 

 

 

سگ‌ها به ما محرم‌ترند
 

 

 

 

 

هم گربه‌ها همدم‌ترند
 

 

 

پس نبرید این گربه‌ها
 

 

 

 

 

هم نکشید سگ‌های ما

 

 

 

 


 

 

 

محمد ریاضت

دیگه از خشکی باغان نمی‌گم

 

 

دیگه از مرگ چناران نمی‌گم

می‌گم از خرّمی فصل خزان

 

 

دیگه از سبزی و هم بوی بهاران نمی‌گم

دیگه در صوت خوش پرنده‌ها

 

 

بجز از کرکس و غارغار کلاغان نمی‌گم


محمد ریاضت

تو همزادی،پریزادی ندانم

تو بندی یا که "آزادی"، ندانم


نفس چون میرود،بی تو نیاید

تو دردی یا که درمانی، ندانم


همه تشویش من باشد به خلوت 

میروی تو یا که میمانی ، ندانم


تو گنجی یا مرا رنجی،ندانم

تو ناقوس یا که آهنگی ، ندانم


تو هم شفاف و هم سختی به هر دم

تو شیشه یا که از سنگی ، ندانم


هزار و یک سوال بی جوابی

دلم گویدکه یکرنگی،ندانممحمد ریاضت

یاد اون روزا بخیر، اون پریروزا بخیر

یاد لـمپا روی کرسی، یاد گرد سوزا بخیر

یاد اون نونای سنگک یاد تافتونا بخیر

یاد بارون و عبور از زیر ناودونا بخیر

یاد شیری، یاد اون لبو فروش دوره گرد

نونیمون روی سرش نون رو میاورد دم در

یاد گـُرگـَم به هوا، هم بازی الک دولک

قصه بابابزرگ از مکتب و چوب و فلک

***
یاد اون روزا بخیر، اون پریروزا بخیر    
    یاد اون آب حوضیا و اون لحاف دوزا بخیر

 

 

محمد ریاضت