شکوفه‌های پاییز

صفحه رسمی شاعر کتاب شکوفه های پاییز ، محمد ریاضت

شکوفه‌های پاییز

صفحه رسمی شاعر کتاب شکوفه های پاییز ، محمد ریاضت

۱ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

تو یک طلوعی ، من آن تنگ غروبم

تو چشمه ساری ، من آن خشکیده رودم

تو آن شکوفه‌ای بر شاخساران

من تک درختی بدون ابر و باران

تو خود شروعی ، منم نقطه پایان

تو ناخوانده کتابی ، مرا خوانده فراوان
محمد ریاضت