شکوفه‌های پاییز

صفحه رسمی شاعر کتاب شکوفه های پاییز ، محمد ریاضت

شکوفه‌های پاییز

صفحه رسمی شاعر کتاب شکوفه های پاییز ، محمد ریاضت

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بلاگ بیان» ثبت شده است


هر چه قهر کردی، من نوازشها زدم

 

 

هر چه طبل جنگ زدی، من طبل سازش‌ها زدم

هر چه تو طوفان شدی، من صخره‌ی آرام شدم

 

 

هر چه تو عصیان شدی، من دور ز هر طغیان شدم

آخرش رفتی و من تنها شدم
  

 

 

سایه‌ای بودم، ز ناچاری خود بر پا شدم

محمد ریاضت