شکوفه‌های پاییز

صفحه رسمی شاعر کتاب شکوفه های پاییز ، محمد ریاضت

شکوفه‌های پاییز

صفحه رسمی شاعر کتاب شکوفه های پاییز ، محمد ریاضت

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

دیگه از خشکی باغان نمی گم

                  دیگه از مرگ چناران نمی گم

میگم از خرّمی فصل خزان 

                  دیگه از سبزی و هم بوی بهاران نمی گم

دیگه در صوت خوش پرنده ها

                  بجز از کرکس و غارغار کلاغان نمی گم

دیگه از دلدادگی ها نمی گم

                  دیگه از این سادگی ها نمیگ م

دیگه از کبوتر و باز نمی گم

                  دیگه از همدل و همراز نمی گم

 

 

محمد ریاضت