شکوفه‌های پاییز

صفحه رسمی شاعر کتاب شکوفه های پاییز ، محمد ریاضت

شکوفه‌های پاییز

صفحه رسمی شاعر کتاب شکوفه های پاییز ، محمد ریاضت

در پاییز چهار سالگیش، پدر به سبب تألمات ناشی از مرگ همسر به همراه او و تنها دختر دوازده ساله‌اش از موطن خود (حومه سرسبز گلپایگان) مهاجرت و در تهران نه چندان شلوغ آن روزها اقامت گزید. شروع کلاس اول برای او گذار از تاریکی به نور و به واقع شروع زندگی بود. میل و رغبت بی حد و حصرش به آموختن، از او دانش آموزی مورد علاقه و عنایت اولیاء مدرسه ساخت تا جایی که دوره ابتدایی تا پایان دوره اول دبیرستان را در شش سال به پایان رساند. پس از پایان دوره متوسطه و گذار از فراز ونشیب‌هایی در رشته زبان شناسی و ادبیات زبان های انگلیسی و آلمانی مدرک کارشناسی گرفت و در بازرگانی خارجی وارد عرصهٔ فعالیت گردید. با آنکه از همان دوران ابتدایی علاقه سرشار به ادبیات و شعر و شعر سرایی داشت و نیز با انشاءنویسی‌های داستان گونه خود بارها مورد تشویق معلمان قرار میگرفت، تا پیش از مرگ پدر که در اوان چهل سالگیش اتفاق افتاد محرک قوی او را به دیار ادبیات سوق نداده بود.


mohammad riazat

 شاید از همین روست که این کتاب «شکوفه های پاییز» نام گرفته است.