شکوفه‌های پاییز

صفحه رسمی شاعر کتاب شکوفه های پاییز ، محمد ریاضت

شکوفه‌های پاییز

صفحه رسمی شاعر کتاب شکوفه های پاییز ، محمد ریاضت

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شکوفه های پاییز» ثبت شده است


چوب خشکـیـم در گذار این زمان پوسیده‌ایم

 

 

آن درخـتـیـم کـه قـُدوم مـوریان بوسیده‌ایم

موریان در ساقـه هم از ریشه ما را می‌خورند

 

 

ما هـنوز در فکر دیـروز با دلی شوریده‌ایم


محمد ریاضت

تو روزگار بی‌کسی

 

 

با این همه دلواپسی

روز را کجا به شب کنیم؟

 

 

شب را چطور سحر کنیم؟

***

تو روزگار بی‌کسی

 

 

بی همدم و هم‌نفسی

سگ‌ها به ما محرم‌ترند

 

 

هم گربه‌ها همدم‌ترند

پس نبرید این گربه‌ها

 

 

هم نکشید سگ‌های مامحمد ریاضت

دیگه از خشکی باغان نمی‌گم

 

 

دیگه از مرگ چناران نمی‌گم

می‌گم از خرّمی فصل خزان

 

 

دیگه از سبزی و هم بوی بهاران نمی‌گم

دیگه در صوت خوش پرنده‌ها

 

 

بجز از کرکس و غارغار کلاغان نمی‌گم


محمد ریاضت

در این روزها دگر هیچ کس کسی را دوست ندارد
 

 

 

 

 

نـوای نی دگـر آن نـالـه‌ی جانسوز نـدارد
 

 

 

به هر کس می‌رسی نالان و سرگردان خویش است
 

 

 

 

 

که عمر رفته‌اش چیزی به جز افسوس ندارد
 

 

 

 در این روزها شکوفه از درختان در گریز است
 

 

 

 

 

درختان ساکتـنـد و آن شکوفـه در ستـیـز است
 

 

 

درختان می‌شوند لخت و شکوفه خود به نسیان
 

 

 

 

 

نداند که شکوفه بی درختان هیچِ هیچ است

 

 

 


 

 

 

 

محمد ریاضت

تـو گل لاله و هم کوکب رویـیده بـه روی چمنی

 

 

سبدی از گل یاس، هم که تو خود باغ پر از یاسمنی

خنده افسونگر تـو چون گل ناز، نگاه تو نرگس باز

 

 

تو همان شقـایـق شکفته بـر صحرا و دشت و دمنی
محمد ریاضت
 

ای شب تو نیا چون شب ما تیره و تار است
  

 

 

 

 

ای روز تو برو که روزِ ما زار و نزار است
 

 

 

ای صبح تو ندم که شوق بیداری نداریم
 

 

 

 

 

ای ابر تو ببارکه اشک براین زاری نداریم

 
 

 

محمد ریاضت

همان شـــاد بود،که خود از بی‌خبران بود

 

 

غافل ز خود و قافله و رهگـــذران بود

حال که ما هر دو به یکسو در گـــذریم

 

 

هر دو ز فردای دگر بی‌خبریم

پس چه بِه، این بار جهالت نه یکی،

 

 

هر دو به کول گیریم و با هم ببریم


محمد ریاضت